Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja Czasu Pracy (RCP) to system umożliwiający elektroniczną ewidencję wejść i wyjść pracowników. Główne elementy systemu to: rejestrator czasu pracy (urządzenie umożliwiające rejestrację wejść i wyjść) oraz oprogramowanie, w którym dane są przetwarzane umożliwiając tworzenie raportów i rozliczanie czasu pracy. Systemy rejestracji czasu pracy mogą składać się z różnych elementów w zależności od oczekiwanej przez Państwa funkcjonalności.

Najbardziej rozpowszechnione są systemy oparte na czytnikach i rejestratorach na karty zbliżeniowe. Z kolei Systemy Biometryczne to najbardziej zaawansowane technologie, wykorzystujące indywidualne cechy ludzkie, takie jak odcisk palca oraz obraz siatkówki oka. Niepowtarzalność tych cech pozwala na szybką i pewną (>99%) weryfikację kontrolowanych osób. Istota działania systemów biometrycznych może opierać się na przykład na porównywaniu odcisku palca sprawdzanej osoby ze wzorcem przechowywanym w bazie danych.

Linie papilarne palca są skanowane, a powstały obraz jest przetwarzany na cyfrowy kod, na podstawie którego następuje weryfikacja danej osoby. Nowoczesne systemy Rejestracji Czasu Pracy pozwalają na integrację kontroli czasu pracy z firmowymi systemami kadrowo-płacowymi.

Kamera online

Kamery

Aktualności

Targi Office Days

9-10 kwietnia 2013, EXPO XXI, Warszawa. Targi Office Days wyposażenie i usługi dla biur.

RELACJE Z TARGÓW

Więcej...