O firmie

Zakład Elektroniczny ALFA istnieje od 1992 r. Prowadzimy działalność usługową w zakresie instalacji elektronicznych systemów ochrony. Duże doświadczenie i systematyczne wprowadzanie nowych technologii pozwala nam zapewnić bezpieczeństwo i zaspokoić potrzeby naszych Klientów. Gwarantem zaufania są posiadane przez nas: Koncesja MSWiA, licencje PZT, a także poświadczenia bezpieczeństwa osobowego pracowników.

W ofercie firmy ALFA znajdą Państwo wysokiej klasy nowoczesne urządzenia sygnalizacji włamania i napadu, systemów przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej i użytkowej, systemów transmisji obrazu i dźwięku, kontroli dostępu, systemów domofonowych i wideodomofonowych, a także nagłośnienia obiektów. Nieustannie monitorujemy światowe rynki poszukując nowych rozwiązań, pozyskujemy wiedzę z branży zabezpieczeń.

Zapraszam do współpracy,

Krzysztof Filipkowski

Oferta

Wycena każdej instalacji dokonywana jest indywidualnie, po dokonaniu wizji lokalnej i szczegółowych uzgodnień z inwestorem. Zapewnia to optymalizację zastosowanych rozwiązań i kosztów.

Na system telewizji przemysłowej składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy: urządzenia rejestracji obrazu, kamer przemysłowych (obiektywów), zasilaczy, urządzeń do podglądu obrazu.

Monitoring Suwałki

Na system alarmowy składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy: centrali alarmowej, urządzenia sterującego, czujek i sygnalizatorów. Przydatna okaże się także linia telefoniczna oraz obecny chyba już w większości gospodarstw domowych komputer.

Alarm Suwałki

Każdy profesjonalny system wykrywania i sygnalizacji pożarowej oferuje szereg funkcji umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów, identyfikacje miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej poprzez system monitoringu. Zasadniczymi elementami każdego System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej są: centrale sygnalizacji pożaru, czujki pożarowe i akcesoria, gniazda czujek pożarowych, ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia sygnalizacyjne.

Zasada pracy systemów kontroli dostępu polega na konieczności wprowadzenia znaków identyfikujących do czytnika. Niezależnie od tego, czy osoba pragnąca wejść do chronionego obszaru wprowadzi kod z klawiatury, czy kod zostanie wczytany z karty magnetycznej lub zbliżeniowej, czy też będzie nadany drogą radiową czytnik musi otrzymać odpowiedni kod.

Czytniki dołączone do sterownika są rozróżniane za pomocą identyfikatorów, zatem system wie, gdzie zgłosił się użytkownik. W procesie konfiguracji systemu każdemu czytnikowi można zadeklarować indywidualną nazwę oraz typ (wejście, wyjście, wyjście służbowe).

Rejestracja Czasu Pracy to system umożliwiający elektroniczną ewidencję wejść i wyjść pracowników. Główne elementy systemu to: rejestrator czasu pracy (urządzenie umożliwiające rejestrację wejść i wyjść) oraz oprogramowanie, w którym dane są przetwarzane umożliwiając tworzenie raportów i rozliczanie czasu pracy.

Wykonujemy nagłośnienia obiektów szkoleniowych czy konferencyjnych. Tutaj dobra jakość dźwięku, wysoka zrozumiałość mowy to podstawy, bez których nie sposób skoncentrować się na przekazywanych materiałach. Dodatkowo, aby wzmocnić siłę przekazu, stosujemy dodatkowo projektory multimedialne oraz wizualizery.

Systemy audiowizualne są doskonałym narzędziem dla celów prezentacji multimedialnych, przedstawień, pokazów itp., a także mogą służyć rozrywce.

Oprócz nagłośnienia dostosowanego do potrzeb obiektu elementami instalacji audiowizualnych mogą być też ekrany oraz projektory czy różnego typu tablice interaktywne.

Realizacje

Na koncie mamy setki realizacji dla podmiotów publicznych oraz firm prywatnych.

– Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
– Komenda Miejska Policji w Suwałkach
– Komenda Miejska Policji w Augustowie
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
– Telekomunikacja Polska S. A. (ponad 100 obiektów)
– Poczta Polska (12 obiektów)
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Augustowie
– Jednostka Wojskowa w Giżycku
– Prokuratura Okręgowa w Suwałkach
– Prokuratura Rejonowa w Sejnach
– Prokuratura Rejonowa w Grajewie
– Sąd Rejonowy w Augustowie
– Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
– Urząd Skarbowy w Suwałkach
– Urząd Skarbowy w Giżycku
– Urząd Skarbowy w Olecku
– Urząd Skarbowy w Augustowie
– Urząd Skarbowy w Ełku
– Izba Skarbowa w Olsztynie
– Urząd Miejski w Suwałkach
– Urząd Miejski w Augustowie
– Urząd Miasta Sejny
– Urząd Gminy Przerośl
– Urząd Gminy Rutka Tartak
– Starostwo Powiatowe w Olecku
– Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
– Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach
– Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
– Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach
– Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach
– I Liceum Ogólnokształcące
– Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
– Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach
– Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach
– Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
– Zespół Szkół w Szypliszkach
– Zespół Szkół w Filipowie
– Zespół Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli
– Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
– Zespół Szkół Rolniczych w Olecku
– Zespół Szkół w Przebrodzie
– Zespół Kolegiów Nauczycielskich
– Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych
– Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach
– Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
– Giżyckie Centrum Kultury
– Ośrodek Kultury w Krasnopolu
– Ośrodek Wsparcie w Lipniaku
– Biblioteka Publiczna w Suwakach
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
– PGK w Suwałkach
– PGK w Sejnach
– ATLAS sp. z o.o.
– PPMD „KRUSZBET” S. A. w Suwałkach
– Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „KOLBET” S.A.
– Track Tec S.A.
– Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Suwałkach
– Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Olecku
– Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
– PORTA KMI POLAND Sp. z o.o.
– O.H.P. w Białymstoku
– O.H.P. w Gołdapi
– Dom Dziecka w Pawłówce
– Dom Pomocy Społecznej w Studzienicznej
– Wojewódzki Szpital Zespolony w Suwałkach
– Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
– ZOZ w Suwałkach
– CEFARM Łódź
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
– Regionalna Agencja Restrukturyzacji ODNOWA Sp. z o. o.
– Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A.
– Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód Sp. z o. o.
– Nadleśnictwo Suwałki
– Nadleśnictwo Ełk
– Nadleśnictwo Pomorze
– Wigierski Park Narodowy
– Suwalski Park Krajobrazowy
– Polski Związek Łowiecki
– Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
– Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
– Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
– Spółdzielnia Mieszkaniowa HAŃCZA w Suwałkach
– Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
– Targowiska Miejskie w Suwałkach
– Hotel SZYSZKO w Suwałkach
– Hotel Holiday w Starym Folwarku
– Hotel HAŃCZA w Suwałkach
– Ośrodek SKARPA w Olecku
– Towarzystwo Ubezpieczeniowe WINTERTHUR S. A. w Warszawie
– Euronet – RTV Euro AGD
– EONET S.A.
– AVANS S.A.
– TIP Discount Polska
– TP TELTECH Sp. z o. o.
– Shell Polska Sp. z o. o.
– Texaco Polska Sp. z o. o.
– STATOIL Polska Sp. z o. o.
– P. O. P. ORTUS Sp. J.
– Telewizja Kablowa VECTRA S. A.
– Polskie Składy Budowlane S. A.
– POM Suwałki
– LAKTOPOL Sp. z o. o.
– Herbapol Białystok S. A.
– Piekarnia JANZA
– Piekarnia CYMES
– G. S. Puńsk
– G. S. Filipów
– Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach
– Hurtownia PIKO
– Importex – Centrum Ceramiki Budowlanej
– Dachpol – Centrum Pokryć Dachowych
– AKCESS Białystok
– Elsan Sp. z o. o.
– Suckes Sp z o. o.
– P. P. U. H. SAJD
– P. W. ALASKA
– Firma Transportowo-Usługowa EKO
– Jednostka Wojskowa w Gołdapi

Galeria

Kontakt

Zakład Elektroniczny ALFA
Krzysztof Filipkowski

ul. Minkiewicza 38

16-400 Suwałki

woj. podlaskie

tel. +48 87 567 19 93

tel. +48 602 195 888

email: filipkowski@alfa-alarmy.pl